Bod č.11.:

ŘEÚ/2 - Souhrnné rozpočtové opatření a částečná úprava rozpočtového výhledu 2015

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření a částečná úprava rozpočtového výhledu 2015)
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření a částečná úprava rozpočtového výhledu 2015)
Příloha č.1 (Souhrnné rozpočtové opatření)
Příloha č.2 (Úprava rozpočtového výhledu 2015)
Příloha č.3 (Aktual. jmenovitý seznam stav. inv. OI)
Příloha č.4 (Aktual. jmen. seznam stav. inv.ost. spr.)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č.32 ze dne 30.1.2014)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č.285 ze dne 11.4.2014)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 407/2014)
Příloha č.8 (Usnesení FV ZMP č. 5/2014)
Předloženo na stůl (Nový krycí list návrhu usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:172 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX