Bod č.105.:

ORP/13 - Uzavř. sml. o zříz. služeb. inž. sítě mezi statutárním městem Plzeň, manželi Kemrovými a Valcha Property Development a.s.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (geometrický plán-veřejné osvětlení)
Příloha č.2 (územní plán)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (orientační mapa)
Příloha č.5 (městské pozemky-modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:264 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX