Bod č.9.:

NámZ/2 - Informativní zpráva - postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:163 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX