Bod č.99.:

MAJ/23 - Uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí směnné a darovací (prodloužení termínu uzavření konečných smluv) - TJ SLOVAN Spoje Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 624/2011)
Příloha č.2 (situace)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města - k.ú. Skvrňany)
Příloha č.5 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města - k.ú. Plzeň)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:258 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX