Bod č.76.:

PROP+KŘTÚ/17 - Prominutí pokut, nevyužití práva města odstoupit od SoBSK a rozhodnutí o nakládání s p.p.č.1609/60 a 1609/90 k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová, nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. doplnění a přílohy)
Příloha č.2 (bližší popis kauzy)
Příloha č.3 (záznam z jednání)
Příloha č.4 (NS vč. dodatků)
Příloha č.5 (SoBSK vč. dodatku)
Příloha č.6 (varianty řešení) (*)
Příloha č.7 (zápis KNM)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (orientační mapa)
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (vyjádření ÚMO P1)
Příloha č.14 (námitka OS PRSKINK)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX