Bod č.109.:

ORP/17 - Uzavř. sml. o zříz. služeb. inž. sítě mezi statutárním městem Plzeň, Povodím Vltavy, státní podnik a Valcha Property Development a.s.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (geometrický plán)
Příloha č.2 (územní plán)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (orientační mapa)
Příloha č.5 (městské pozemky-modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:268 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX