Bod č.56.:

OSS/5 - Poskytnutí finančních darů z rozpočtu OSS MMP

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Příloha č.1 (usnesení KZ RMP č.2/2014)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 362 z 11. dubna 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:216 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX