Bod č.55.:

OSS/4 - Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Důvodová zpráva č.5
Příloha č.1 (usnesení KZ RMP č.1/2014)
Příloha č.2 (usnesení RMP č.361 ze dne 11. dubna 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:215 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX