Bod č.12.:

RMO1/3 - Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 -Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Návrh usnesení č.1 (doplněno v bodě 3)
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Příloha č.6
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:437 rok:2014

30. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 23.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX