Bod č.53.:

OSS/2 - Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.1 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.2 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.3 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.4 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.5 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.6 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.7 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.8 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.9 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.10 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.11 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.12 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.13 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.14 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.15 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.16 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.17 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.18 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.19 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.20 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.21 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.22 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.23 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.24 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.25 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.26 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.27 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.28 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.29 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.30 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.31 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.32 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.33 (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Usnesení Komise pro sociální věci č. 1/2014 ze dne 10. března 2014)
Příloha č.2 (Usnesení Komise pro sociální věci č. 5/2014 ze dne 10. března 2014)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 356 ze dne 11. dubna 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:213 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX