Bod č.52.:

OSS/1 - Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.1 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.2 (Důvodová zpráva)
Důvodová zpráva č.3 (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Usnesení Komise pro integraci menšina cizinců RMP č. 1/14 ze dne 6. března 2014)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 259 ze dne 20. března 2014 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:212 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX