Bod č.16.:

TN/1 - Změny termínu realizace objektu SO 002 Parkovací dům stavby "Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká".

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení dle bodu 8. důvod.zprávy)
Příloha č.2 (žádost zhotovitele HOCHTIEF CZ, a.s .)
Příloha č.3 (Dopis DJKT k posunu termínu dokončení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:170 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX