Bod č.48.:

RadR/1 - Žádost MO Plzeň 2 - Slovany o uvolnění fin. prostř. z FŽP m.Plzně na projekt „2. etapa vyčištění náhonu na Božkovském ostrovu“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:208 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX