Bod č.17.:

TN/2 - Změny rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, tomu odpovídající snížení ceny za dílo "Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká".

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (změnový list NZL 064)
Příloha č.2 (změnový list NZL 073)
Příloha č.3 (změnový list NZL 070)
Příloha č.4 (dopis DJKT ze dne 4. 3. 2014)
Příloha č.5 (dopis HELIKA, a. s. ze dne 13. 3. 2014)
Příloha č.6 (zápis z KD č. 36, ze dne 20. 3. 2014)
Příloha č.7 (zápis z KD č. 37, ze dne 3. 4. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:171 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX