Bod č.111.:

TN/3 - Nová divadelní budova v Plzni

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:169 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX