Bod č.119.:

KŘTÚ/1 - Plnění Programu rozvoje města Plzně za rok 2013

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX