Bod č.44.:

RadH/1 - Žádost o přijetí usnesení o vydání obecně závazné vyhlášky regulující hazard na území města Plzně s tzv. nulovou tolerancí

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Příloha č.1 (příloha 1)
Příloha č.2 (příloha 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:269 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX