Bod č.43.:

BEZP/3 - Novela obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013 regulující hazard na území města Plzně.

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis MO Plzeň 1)
Příloha č.2 (Dopis MO Plzeň 2)
Příloha č.3 (Dopis MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Dopis MO Plzeň 4)
Příloha č.5 (Dopis MO Křimice)
Příloha č.6 (Dopis MO Litice)
Příloha č.7 (Dopis MO Radčice )
Příloha č.8 (Dopis MO Černice)
Příloha č.9 (Dopis MO Malesice)
Příloha č.10 (Dopis MO Lhota)
Příloha č.11 (Dopis MO Plzeň 1)
Příloha č.12 (Usnesení RMO 2)
Příloha č.13 (Usnesení ZMO 4)
Příloha č.14 (Dopis MO 5 Křimice)
Příloha č.15 (Stanovisko MO 7 Radčice)
Příloha č.16 (Mail MO 8 Litice)
Příloha č.17 (Dopis MO 10 Lhota)
Příloha č.18 (Kontrola provozoven)
Příloha č.19 (Dopis Brilliant Happy Day)
Příloha č.20 (Dopis Gold Happy Day)
Příloha č.21 (Dopis APEX gaming)
Příloha č.22 (Dopis MO Plzeň 3 opatření)
Příloha č.23 (Obecně závazná vyhláška)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX