Bod č.45.:

BEZP/4 - Akční plán na rok 2014 Protidrogového plánu města Plzně na období 2013 - 2015

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Akční plán na rok 2014)
Příloha č.2 (Usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 315/2013 ze dne 20. 6. 2013)
Příloha č.3 (Usnesení Rady města Plzně č. 328/2014 ze dne 11. 4. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:205 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX