Bod č.10.:

OMAJ/1 - Stanovisko k návrhu vyhlášky státu. m. Plzně o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nem. věcí pro r. 2015 na území MO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usn. RMO č. 115 ze dne 8.4.2014)
Příloha č.2 (návrh vyhlášky města o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemov.věcí v r.2015)
Příloha č.3 (grafické vyznačení částí města s přiřazenými koeficienty)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX