Bod č.5.:

FO/2 - 2. rozpočtové opatření roku 2014 - snížení rozpočtu MO 3 z důvodu snížení převodu podílu na příspěvku na výkon státní správy

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (2. RO)
Důvodová zpráva (2. RO)
Příloha č.1 (2. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (2. RO - usn. ZMP č. 89/2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX