Bod č.7.:

FO/4 - 4. rozpočtové opatření roku 2014 - přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (4. RO)
Důvodová zpráva (4. RO)
Příloha č.1 (4. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (4. RO - oznámení MMP o rozp. opatření )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX