Bod č.8.:

FO/5 - 5. rozpočtové opatření roku 2014 - zapojení přijatého pojistného plnění z pojistné události do rozpočtu MO 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (5. RO)
Důvodová zpráva (5. RO)
Příloha č.1 (5. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 ( 5. RO - žádost o provedení rozp. opatření)
Příloha č.3 (5. RO - oznámení pojišťovny o poskytnutí pojistného plnění)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX