Bod č.9.:

FO/6 - Poskytnutí finančního daru z rozpočtu MO 3, 6. rozpočtové opatření roku 2014

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytnutí fin. daru, 6. RO)
Důvodová zpráva (Poskytnutí fin. daru, 6. RO)
Příloha č.1 (Poskytnutí fin. daru - návrh darovací smlouvy)
Příloha č.2 (6. RO - rozp. opatření)
Příloha č.3 (Poskytnutí fin. daru - žádost)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX