Bod č.16.:

TAJ/2 - Informativní zprávy předložené na 20. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (zpráva o cenových kontrolách a uložených pokutách za rok 2013)
Příloha č.2 (zpráva o výběru místního poplatku za užívání veř.prostranství - srovnání za roky 2012 a 2013)
Příloha č.3 (zpráva o výběru místního poplatku z ubytovací kapacity ve srovnání za roky 2012 a 2013)
Příloha č.4 (zpráva o výběru místního poplatku ze psů ve srovnání let 2012 a 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX