Bod č.14.:

KV/1 - Informace o činnosti Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3 za období březen - duben 2014

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Návrh usnesení
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX