Bod č.3.:

ST/2 - Revize vyhlášky MP o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány loterie, sázkové anebo jiné podobné hry

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení - změna)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Př. 1_ Usn. ZMO 3 č. 44/2013)
Příloha č.2 (Př. 2_Znění stávající vyhlášky )
Příloha č.3 (Př. 3_Dopis BEZP MMP)
Příloha č.4 (Př. 4_Žádosti provozovatelů)
Příloha č.5 (Př. 5_Oznámení provozovatelů)
Příloha č.6 (Př. 6_Zpráva MPol)
Příloha č.7 (Př. 7_Usn. ZMP č. 176 a 177/2014)
Příloha č.8 (Př. 8_Usn. ZMP č. 269/2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX