Bod č.43a.:

BEZP/5 - Novela obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013 regulující hazard na území města Plzně

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyhláška)
Příloha č.2 (dopis MO Plzeň 1)
Příloha č.3 (dopis MO Plzeň 2)
Příloha č.4 (doopis MO Plzeň 3)
Příloha č.5 (dopis MO Plzeň 4)
Příloha č.6 (dopis MO Plzeň 5)
Příloha č.7 (dopis Plzeň - Litice)
Příloha č.8 (dopis - Plzeň Radčice)
Příloha č.9 (dopis - Plzeň Černice)
Příloha č.10 (Dopis MO Malesice)
Příloha č.11 (dopis MO Plzeň - Lhota)
Příloha č.12 (dopis MO Plzeň 1)
Příloha č.13 (Usnesení RMO 2)
Příloha č.14 (usnesení MO 4)
Příloha č.15 (dopis MO Plzeň 5 )
Příloha č.16 (dopis MO Plzeň 7)
Příloha č.17 (mail )
Příloha č.18 (dopis MO Plzeň 10)
Příloha č.19 (Kontrola provozoven)
Příloha č.20 (Dopis MO 3 - Odbor finanční )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:176 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX