Bod č.43b.:

BEZP/6 - Novela obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013 regulující hazard na území města Plzně

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyhláška)
Příloha č.2 (Dopis Brilliant Happy Day)
Příloha č.3 (dopis Mgr. Houdka)
Příloha č.4 (Dopis Gold Happy Day)
Příloha č.5 (Dopis Gold Happy Day)
Příloha č.6 (dopis Mgr. Baxy)
Příloha č.7 (dopis PRAV MMP)
Příloha č.8 (stanovisko Happy Day)
Příloha č.9 (Dopis APEX gaming)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:177 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX