Bod č.17a.:

TN/4 - Rezignace zástupce města ve výboru DSO Skládka odpadů Chotíkov a jmenování nového zástupce

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (rezignační dopis)
Příloha č.2 (usnesení dle bodu 8. důvod.zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:179 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX