Bod č.123a.:

ORG/4 - Námitka OS PRSKINK k záměru města uzavřít dodatek č. 4 k náj. smlouvě na pronájem částí pozemků p.č. 1609/60 a 1609/90, k.ú. Bolevec

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX