Bod č.7a.:

KV/3 - Rezignace na člena Finančního výboru ZMP a jmenování nového člena Finančního výboru ZMP

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rezignace na člena Finančního výboru ZMP a jmenování nového člena Finančního výboru ZMP)
Návrh usnesení (Rezignace na člena Finančního výboru ZMP a jmenování nového člena Finančního výboru ZMP)
Důvodová zpráva (Rezignace na člena Finančního výboru ZMP a jmenování nového člena Finančního výboru ZMP)
Příloha č.1
Příloha č.2 (Rezignace p. Jílka)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:161 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX