Bod č.143.:

BYT/2 - Uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s panem Zdeňkem Panouškem na dobu delší než 18 měsíců

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s panem Zdeňkem Panouškem na dobu delší než 18 měsíců)
Příloha č.2 (Zápis z KB RMP ze dne 12.3.2014) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 389 ze dne 11.4.2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:410 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX