Bod č.145.:

BYT/4 - Schválení zásad pro prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Tabulka dlužníků, výše dluhu a výše dluhu na PPR a ÚZP k 31.12.2013)
Příloha č.2 (Zápis z KB RMP ze dne 12.3.2014)
Příloha č.3 (Zápis z FK RMP ze dne 17.3.2014)
Příloha č.4 (Zápis z FV ZMP ze dne 22.4.2014)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 455 ze dne 30. 04. 2014) (*)
Příloha č.6 (Vývoj pohledávek na nájemném a službách v letech 2006 – 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:412 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX