Bod č.4.:

MAI/1 - Vícepráce na stavbě "Mateřská škola se sportovním zaměřením"

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Foto)
Příloha č.2 (Vyjádření Ing. Matyáš)
Příloha č.3 (Vyjádření Ing. Brudna)
Příloha č.4 (Vyjádření Ing. arch Noska)
Příloha č.5 (Vyjádření Ing. Tomana)
Příloha č.61 (Neoceněný soupis prací str.1)
Příloha č.62 (Neoceněný soupis prací str.2)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 13.5.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX