Bod č.5.:

MAI/2 - Realizace akce "Mateřská škola se sportovním zaměřením" a pověření RMO P2 ke schválení případných více a méně prací

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko MV ČR 1)
Příloha č.2 (Stanovisko MV ČR 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:26 rok:2014

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 13.5.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX