Bod č.6.:

ŽP/1 - Stanovisko k návrhům vyhlášek statutárního města Plzně o odpadech

(předkladatel:pí Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhláška o komunálních odpadech)
Příloha č.2 (Vyhláška o poplatku za komunální odpad)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:27 rok:2014

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 13.5.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX