Bod č.170.:

FIN/1 - Přehled provedených rozpočtových opatření za I. čtvrtletí 2014

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled rozpočtových opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX