Bod č.35.:

TN/1 - Hospodaření DSO skládky odpadů Chotíkov a závěrečného účtu DSO za rok 2013 vč. zprávy nezávislého auditora

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (zpráva nezávislého auditora)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:307 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX