Bod č.11.:

OVV/1 - Svěření nemovitého majetku do trvalé správy MO Plzeň 3, přílohou č. 3 Statutu města Plzně

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyznačení dotčených pozemků)
Příloha č.2 (Letecký snímek)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Přijaté usnesení RMO)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX