Bod č.17.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 27. 3. 2014 do 7. 5. 2014

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 27. 3. 2014 do 7. 5. 2014)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 27. 3. 2014 do 7. 5. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:286 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX