Bod č.146.:

BYT/5 - Projednání žádosti pana J. Šnajdra o prominutí poplatků z prodlení

(předkladatel:nám. Šimák )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 457/2014)
Příloha č.2 (Žádost p. Šnajdra + souhlas os. údaje )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:413 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX