Bod č.76.:

MAJ/24 - Uzavření dodatku ke směnné smlouvě s ŘSD ČR ve věci změny platby daně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost ŘSD ČR)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP 431/13)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 649/04)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:350 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX