Bod č.54.:

MAJ/2 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní a smlouvě o smlouvě budoucí směnné – Západočeské konzumní družstvo Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 124/2013)
Příloha č.3 (situace)
Příloha č.4 (zápis z KNM ze dne 29. 4. 2014)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orientační mapa)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 507 ze dne 15. 5. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:326 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX