Bod č.53.:

MAJ/1 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní – HOCHTIEF CZ, a.s., HEGEMON KL, spol. s r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 175/2010 a 231/2010)
Příloha č.3 (situace)
Příloha č.4 (zápis KNM)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 505 ze dne 15. 5. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:325 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX