Bod č.55.:

MAJ/3 - Směna pozemků v lokalitě Plzeň – Ježíšek mezi městem Plzní a CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.; zrušení usnesení ZMP č. 163/2010

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření žadatele, žádost o směnu)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 2)
Příloha č.3 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 163/2010)
Příloha č.5 (zápis z KNM ze dne 29. 4. 2014) (*)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 508 ze dne 15. 5. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:327 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX