Bod č.182.:

OSS/5 - Rekapitulace pětileté činnosti Odboru sociálních služeb MMP

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Rekapitulace pětileté činnosti Odboru sociálních služeb MMP )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX