Bod č.7.:

ÚKEP/1 - Schválení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II JZ na realizaci projektu „Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Členění rozpočtu a vyčíslení uznatelných a neuznatelných nákladů projektu)
Příloha č.2 (Koordinační situace stavby I. etapa)
Příloha č.3 (Koordinační situace stavby II.+III. etapa)
Příloha č.4 (Návrh smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP JZ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:278 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX