Bod č.8.:

ÚKEP/2 - Uzavření Dodatku č. 2 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace - "Rozvoj Plzeňského VTP – výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II"

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Dodatek č. 2 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:279 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX