Bod č.83.:

MAJ/31 - Směna pozemku parc.č. 2160, k.ú. Bolevec, ve vlastnictví pana Dobrého za pozemek parc.č. 3574, k.ú. Bolevec, ve vlastnictví města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SVSMP)
Příloha č.2 (sdělení FO)
Příloha č.3 (zápisy z jednání)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ+přílohy)
Příloha č.5 (usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.6 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (katastrální mapy)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 511/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:357 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX